Політика безпеки

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку Інтернет-магазин «Super», розташований за адресою https://super.in.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту Інтернет-магазину.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину «Super», які організовують та здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо чи опосередковано визначеної, або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину «Super»» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. "Cookies" — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTPS-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1 Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту інтернет-магазину щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті інтернет-магазину або при оформленні замовлення на придбання Товару.

2.2 Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми замовлення на Сайті інтернет-магазину «Super» і включають таку інформацію:

2.2.1 ПІБ Користувача.

2.2.2 Контактний телефон Користувача.

2.2.3 Адреса електронної пошти (електронна пошта).

2.2.4 Адреса доставки товару;

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1 Персональні дані Користувача Адміністрація сайту інтернет-магазину може використовуватись з метою:

3.1.1 Ідентифікації Користувача для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом із Інтернет-магазином.

3.1.2 Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту інтернет-магазину, надання послуг, оброблення запитів та заявок від Користувача.

3.1.3 Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

3.1.4 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

3.1.5 Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.

3.1.6 Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту інтернет-магазину.

3.1.7 Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину.

3.1.8 Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.